Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode ryb-bar.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je  Marian Syrový  – Drobnochov s.r.o, so sídlom Masarykova 2, 960 01 Zvolen,  IČO 31579434, dič  20 20 47 56 44

zapísane okresným sudom B. BYSTRICA   vlozka číslo 14740/S   dna 07.11.2011
organ dohladu SLOVENSKA OBCHODNA INSPEKCIA B.BYSTRICA    DOLNA 46
ZMLUVA BUDE ULOZENA V SIDLE SPOLOCNOSTI, BUDE POSKYTNUTA NA VYZIADANIE. (ďalej „prevádzkovateľ) a kupujúceho.

 

Ako ľahko vyhľadať tovar na www. ryb-bar.sk
Najjednoduchším spôsobom, ako si vyhľadať tovar je použiť funkciu vyhľadávania. Do poľa vyhľadávania na hlavnej stránke zadáte váš vyhľadávaný výraz.
Vyhľadávač vám následne zobrazí prostredníctvom našepkávača výrazy, v ktorých došlo k zhode s hľadaným výrazom a môžete na ne kliknúť.

Druhým spôsobom, ako nájsť hľadaný tovar, je preklikať sa až priamo do kategórie daného produktu cez menu, kde môžete použiť filtrovanie na ľavej strane, pre čo najrýchlejšie nájdenie hľadaného produktu.
 
Práca s Košíkom
Ako si vložiť tovar do Košíka
Pre pridanie tovaru do Košíka, ako prvé na stránke konkrétneho produktu kliknete na modré tlačidlo s označením Do košíka. Po pridaní produktu do Košíka vám systém ukáže produkt, ktorý ste práve vložili do Košíka. Tu si môžete overiť, či ste vybrali správny produkt a prejsť k objednávkovému procesu (kliknutím na tlačítko Prejsť do košíka a objednať) alebo sa vrátiť kliknutím na tlačidlo Pokračovať v nákupe do e-shopu k ďalšiemu nakupovaniu. Aktuálny stav košíka si môžete kedykoľvek opäť overiť po kliknutí na ikonku v pravom hornom rohu stránky, ktorá zároveň informuje o počte pridaných produktov do Košíka.
Ako si odstrániť tovar z Košíka
Na odstránenie produktu z Košíka je potrebné, aby ste sa nachádzali priamo v Košíku. Do Košíka sa môžete dostať kliknutím na ikonu Košík v pravom hornom rohu stránky a po rozbalení vybrať možnosť Váš košík.  V ňom stači kliknúť na modré tlačidlo s označením X vedľa produktu, ktorý chcete odstrániť z Košíka a produkt bude z vášho Košíka následne odstránený .

 

Dodacie lehoty

Ak máme tovar na sklade, je expedovaný obvykle nasledujúci pracovný deň po obdržaní platby (v prípade dobierky do 1 pracovného dňa od obdržania objednávky). Ak tovar na sklade práve nemáme, budeme sa snažiť Vašu objednávku vybaviť v čo najkratšom možnom čase a o jej stave Vás budeme priebežne informovať.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou a poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou.

Platobné podmienky

Kupujúci vykonáva platbu:

1.      Pri prevzatí tovaru: formou dobierky (Slovenská pošta alebo Kuriérska služba).

Ceny a poštovné

Ceny produktov na našej stránke nezahŕňajú cenu za dobierku, poistenie a doručenie k zákazníkovi, prípadne cenu za balné, prepravu kuriérskou službou .

Ceny sú uvádzané bez dopravy (dobierka).

Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

Poštovné účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty a Kurierskej služby

 

Všetky balíky sú posielané na dobierku Slovenskou poštou  s dobou dodania 1-3 pracovné dni od odoslania, prípadne kuriérskou službou.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s cenou dodávaného tovaru a s podmienkami nákupu uvedenými na tejto stránke v deň objednania.

Uvedené dodacie podmienky platia pre objednávky realizované v rámci Slovenskej republiky. Objednávky s dodaním mimo Slovenskej republiky budú vybavované individuálne.

Stornovanie objednávky

Objednávku je možné stornovať bez poplatku iba v deň objednania, ak ešte objednávka nebola odoslaná. Všetky storná vybavujeme telefonicky na číslach uvedených v kontaktoch alebo na e-mail: info@ryb-bar.sk.

Podľa § 12 Zákona č. 108/2000 Z.z. má kupujúci možnosť tovar vrátiť v zákonnej lehote. Žiadne ďalšie odškodnenie neposkytujeme.

Reklamačný poriadok

Reklamovať môžete len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode ryb-bar.sk. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Pri uplatnení reklamácie je treba reklamovaný tovar doručiť čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane kópie dodacieho listu alebo faktúry na našu adresu. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.  Na tovar ponúkaný v našom internetovom obchode sa vzťahuje štandardná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar späť na adresu prevádzkovateľa. Pri vrátení tovaru do 7 pracovných dní  preberáme tovar len v nepoškodenom obale.  Peňažné prostriedky za vrátený tovar prevádzkovateľ prevedie na účet kupujúceho do 15 pracovných dní od obdržania zásielky. Tovar zasielajte iba bežnou balíkovou poštou alebo ľubovoľnou prepravnou službou.

Pri výmene tovaru z dôvodu nesprávne určenej veľkosti náklady na poštovné znáša kupujúci.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej len “žiadosť o nápravu”). Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu s Predávajúcim (ďalej len “návrh”) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 391/2015 Z. z.”), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, Spotrebiteľ má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z. z.. 

 

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Prevádzkovateľ obchodu:

Drobnochov s.r.o, Masarykova 2, 960 01 Zvolen
 

Kontakty:

Tel. 0917 159 547, e-mail: info@ryb-bar.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty

Navrch stránky